Category: Tales

Kisah Dibalik Terbentuknya Kolam Evu

Kolam Evu merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Pulau Kei, Maluku Tenggara. Setiap traveler yang berkunjung ke Pulau Kei pasti menyelipkan destinasi ini ke dalam itinerary mereka,...

Jangan Membuat Janji dengan Ambon

Janji merupakan suatu cara, baik secara lisan atau tulisan, yang digunakan seseorang atau suatu pihak untuk menyatakan kesanggupan atau ketidaksanggupan dalam melakukan sesuatu. Janji bisa dibagi...